درباره من

من؟

من ازون دسته از افرادی ام که اگر نبودن هم اتفاق خاصی نمیوفتاد :)))

درباره من
چقد دلتنگم...
دلتنگ کمی سادگی...
همین...