تکواندو

دیگه تکواندو برای من تموم شد الانم که گاهی میرم فقط برای اینکه یه ورزشی کرده باشم همین.

عکس پایین هم مربوط به آخرین مبارزه ای که رفتمه یه هفته مونده به عید 94 که دستم شکست ...

درباره من
چقد دلتنگم...
دلتنگ کمی سادگی...
همین...

(آدم همیشه از کسایی ضربه میخوره که براشون بهترین بوده. از کسایی که هرچی خوبی داشته در حقشون تموم کرده ولی اونا... کلا دنیا هیچ عدالتی نداره. منم تصمیم گرفتم که مثل دنیا بشم و...)