عزیز :)))))


مثل برفی که ببارد وسط تابستان 

وصل من با تو بعید و چه محال است عزیز 

:)))

۴ نظر ۶ لایک :)
درباره من
چقد دلتنگم...
دلتنگ کمی سادگی...
همین...